15 November 2019M / 18 Rabiulawal 1441H
Untuk Kegunaan Kakitangan:Log Masuk

Permohonan Pembinaan dan Pendaftaran Masjid/Surau

Permohonan Pelantikan Jawatankuasa Pengurusan

Permohonan Penggredan Masjid/Surau

Permohonan Pelantikan Pegawai Masjid

Permohonan Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat

Permohonan Pengesahan/Semakan Arah Kiblat

Permohonan Kebenaran Meroboh/Bertukar Fungsi Masjid/Surau

  
JUMLAH MASJID : 416
JUMLAH SURAU : 1089
KESELURUHAN : 1505
Klik pada peta untuk melihat Statistik Masjid/Surau.
KUCHING SERIAN SAMARAHAN SRIAMAN BETONG SARIKEI MUKAH BINTULU MIRI SIBU KAPIT LIMBANG SARAWAK MAP
Masjid: 416

Surau: 1089

JKP Masjid/Surau: 731

Pegawai Masjid/Surau: 707

Masjid/Surau Berjumaat: 405

Guru Takmir
Lembaga Amanah Khairat
Khutbah
Carian Permohonan